Ontario

Ontario
 • BASIC 6 Mbps

  $36.99/mo
  $59.95 Setup Fee
  Order Now
  • Basic Package

   6 Mbps Download

   0.8 Mbps Download

   UNLIMITED USAGE
 • COUPLE 15 Mbps

  $50.99/mo
  $59.95 Setup Fee
  Order Now
  • Couple Package

   15 Mbps Download

   10 Mbps Download

   UNLIMITED USAGE

 • OFFICE 25 Mbps

  $54.95/mo
  $59.95 Setup Fee
  Order Now
  • Office Package

   25 Mbps Download

   10 Mbps Download

   UNLIMITED USAGE

 • FAMILY 50 Mbps

  $56.99/mo
  $59.95 Setup Fee
  Order Now
  • FAMILY Package

   50 Mbps Download

   10 Mbps Download

   UNLIMITED USAGE

 • TRIO 30 Mbps

  $49.99/mo
  $59.95 Setup Fee
  Order Now
  • Trio Package

   30 Mbps Download

   5 Mbps Download

   UNLIMITED USAGE


 • GAMER 75 Mbps

  $54.95/mo
  $59.99 Setup Fee
  Order Now
  • GAMER Package

   75 Mbps Download

   10 Mbps Download

   UNLIMITED USAGE

 • GEEK 150 Mbps

  $59.99/mo
  $59.95 Setup Fee
  Order Now
  • GEEK Package

   150 Mbps Download

   10 Mbps Download

   UNLIMITED USAGE


 • EXTREME 250 Mbps

  $89.99/mo
  $59.95 Setup Fee
  Order Now
  • EXTREME Package

   250 Mbps Download

   20 Mbps Download

   UNLIMITED USAGE